>> CHIPTUNING  MET POWERBOXEN

Bij een "chiptuning" met de zogenaamde powerboxen, tuningboxen, chip of stekkerdoos wordt er een
externe module tussen de bekabeling van de ECU geplaatst. Hierdoor wordt de ECU "belogen" omdat de
origineel opgemeten signalen worden "vervalst" waardoor als resultaat de ECU de motor anders gaat aansturen. Deze vervalste signalen hebben hoofdzakelijk betrekking op de inspuithoeveelheid, raildruk
en/of de werkingstemperatuur. Bovendien vindt deze manipulatie plaats over het gehele toerentalbereik, zelfs bij nullast. Alle andere relevante parameters zoals o.a. luchtmengsel en voorinspuiting blijven bij dit soort tuningen onveranderd. Bij een échte chiptuning via software zijn al deze parameters wél belangrijk !!!
Door deze "powerbox"-tuning heeft men inderdaad het gevoel dat de wagen anders gaat rijden, maar dit
is niet zonder gevaar voor de motor. Er wordt namelijk een sterkere rookontwikkeling gevormd, hogere temperaturen van de motor bereikt en een hoger verbruik opgemeten. Afgezien van het feit dat men vaak een hoog bedrag moet betalen voor deze "boxen" kan dit tot schade leiden aan de motor en de ECU zelf !

Deze boxen zijn meestal volgegoten met een kunsthars om te verhinderen dat een klant de werkelijke inhoud kan zien. Sommige zijn zelfs extra zwaarder gemaakt om de indruk te wekken dat er zogenaamd veel electronica in zou zitten. Niets is minder waar !
In het onderstaande voorbeeld laten we zien dat een powerbox van +/- 300 € in werkelijkheid slechts een
weerstand bevat van 0.5 €. Verdere uitleg is hier overbodig.

BOX OPENEN SUBSTANTIE VERWIJDEREN WERKELIJKE INHOUD
 

"Modernere" boxen zijn meestal uitgerust met computerstekkers waaraan een kabelboom is verbonden
die op de originele bekabeling van de wagen moet worden ingeplugd. Deze fabrikanten of aanbieders beweren dat de boxen programmeerbare onderdelen bevatten die dan de specifieke software voor uw
wagen hebben.
Een onderzoek leert dat hier slechts enkele TTL-IC's aanwezig zijn die de werkelijke signalen vervalsen
en geenszins software of programma-instructies bevatten !  Er wordt zelfs beweerd dat er powerboxen zijn die de kenvelden van de ECU zouden aanpassen, hetgeen technisch gewoonweg onmogelijk is !
Ook bij deze boxen worden de signalen vervalst zodat de bestaande kenvelden van de ECU de motor
anders doen reageren, met alle gevolgen vandien.
Bovendien wordt bij de nieuwste generatie motoren automatisch de aanwezigheid van een powerbox gedetecteerd door de ECU. Zelfs indien de powerbox achteraf wordt verwijderd kan dit nog steeds
worden vastgesteld bij een diagnose van het motormanagement.
Bij een softwarematige chiptuning is en blijft dit steeds onzichtbaar.
 

"MODERNE" BOX "MODERNE" BOX PRINTPLAAT MET TTL-IC's
 
Bij Volkswagen en Audi zijn de nieuwe modellen uitgerust met 1.2 CR TDI of 1.6 CR TDI motoren.
Deze motoren hebben ECU's van Siemens Continental en waren tot voor kort nog niet te herprogrammeren.
Er zijn bepaalde firma's die echter beweerden dat zij deze ECU's wél konden programmeren.
Dat deze bedrijven hun klanten ook bij deze tuning bedriegen blijkt uit onderstaande foto van de geopende ECU hetgeen wij in onze werkplaats konden vaststellen.

De eigenaar van een GOLF VI, 1.6 TDI 105 pk 2010, werd verteld dat zijn wagen voorzien werd van een
software-tuning voor deze nieuwste generatie ECU's. Uiteraard mocht de klant niet aanwezig zijn bij deze "tuning" door dit bedrijf. Na tal van problemen vroeg de eigenaar ons om een objectieve mening.
Na het openen van de ECU konden wij enkel vaststellen dat hier inwendig een waardeloze powerbox werd ingesoldeerd ! Hier wordt dus niet enkel de ECU "belogen", maar ook de eigenaar zelf.
Uiteraard bent U bij ons op elk ogenblik getuige bij elke ingreep op uw wagen of de ECU.

(Omwille van juridische redenen kunnen wij de naam van deze chiptuner helaas niet vrijgeven.)
 

 

SIEMENS CONTINENTAL ECU
POWERBOX "INWENDIG" AANGEBRACHT

 

Een andere trend onder bepaalde chiptuners is het toebrengen van opzettelijke schade aan ECU's.
Dit is te wijten aan het feit dat de steeds complexere systemen door amateurs nooit getuned kan worden.
Om te verhinderen dat serieuze bedrijven dit wél kunnen chiptunen, wordt de ECU gewoonweg vernield.
Dat deze chiptuners hun klanten ook bij deze "tuning" bedriegen blijkt uit onderstaande foto van de geopende ECU hetgeen wij in onze werkplaats konden vaststellen.

De eigenaar van een OPEL CORSA (D) 1.3 CDTI 95 pk 2010 ECOFLEX, werd uitgenodigd om zijn wagen
te laten tunen bij een zogenaamd gespecialiseerd bedrijf. Na enkele uren kreeg de eigenaar te horen dat,
ondanks hun ervaring en beloftes, zijn wagen niet getuned kon worden. Tijdens het rijden ontstonden
bovendien allerlei storingen aan het motormanagement. Bij de dealer konden ze enkel vaststellen dat de
ECU defect was en diende vervangen te worden. De tuner zélf was zich natuurlijk van geen kwaad bewust.
De eigenaar vroeg ons om een objectieve vaststelling. Na onderzoek werd duidelijk dat een bepaalde
printbaan opzettelijk werd onderbroken. Hierdoor werd het onmogelijk om de software van deze ECU
uit te lezen. Na onze herstelling van de ECU werd de wagen door ons voorzien van een chiptuning.
Bovendien was de wagen nu ook vrij van storingen.

(Omwille van juridische redenen kunnen wij de naam van deze chiptuner helaas niet vrijgeven.)
 

BOSCH EDC17C18 MET TC1766  ECU

"BOOT" - PRINTBAAN ONDERBROKEN

Bij het gebruik van powerboxen wordt de ECU dermate belast dat op termijn de computer onherstelbare
schade oploopt zoals te zien is in onderstaand voorbeeld dat werd vastgesteld in onze werkplaats.
 
BOSCH EDC16 MODULE VAN VW TOURAN
DIE WERD UITGERUST MET EEN POWERBOX
SCHADE DOOR KORTSLUITING TEN
GEVOLGE VAN OVERBELASTING

Hieronder volgt nog een overzicht tussen de verschillen met een échte chiptuning via software :
 
CHIPTUNING DOOR SOFTWARE POWERBOXEN
>
>
>
>

>

>


>
De levensduur van de motor wordt niet aangetast.
Het brandstofverbruik is meestal lager.
Onzichtbaar van buitenaf.
Perfecte en nauwkeurige afstelling mogelijk
omdat alle kenvelden worden geprogrammeerd.
Unieke programmatie omdat wij vertrekken van de originele software van uw wagen.
Vereist speciale opleiding en apparatuur en kan slechts door een paar bedrijven worden uitgevoerd.
U heeft de hoogste kwaliteit voor uw geld.
>
>
>
>

>

>

>
De levensduur van de motor wordt aangetast.
Het brandstofverbruik is meestal hoger.
Steeds zichtbaar, ook na verwijdering.
Geen enkele relevante afstelling mogelijk omdat
slechts op 1 parameter wordt ingegrepen.
Boxen zijn massaprodukten die slechts op één
type motor worden getest en dus nooit uniek zijn.
Vereist totaal geen kennis of opleiding en kan
door iedereen worden uitgevoerd.
U koopt in realiteit slechts wat "plastic".

VASTEC  |  RAFAËLWEG  42 A  |  6114 BZ  SUSTEREN  |  NEDERLAND
Industriezone "WOLFSKOUL"  |  www.vastec.nl  |  e-mail : info@vastec.nl
GSM (NL) : +31 (0)613 811 808  |  GSM (B) : +32 (0)495 515 426  |  FAX : +31 (0)842 299 074