MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

VASTEC

RAFAňLWEG  42 A
6114 BZ  SUSTEREN
Industriezone  "WOLFSKOUL"
N
ederland / Pays-Bas / The Netherlands

KVK  14103676

GSM (B)    =
GSM (NL)  =
FAX  =

  +32 (0)495 515 426
  +31 (0)613 811 808
  +31 (0)842 299 074

e-mail : info@vastec.nl
URL : http://www.vastec.nl

VASTEC is een gedeponeerd en geregistreerd handelsmerk, ingeschreven onder het nummer 0893265.

© Copyright 2011
Alle rechten voorbehouden. Tekst, beelden, grafische gegevens, klank, animatie en video's evenals de
compilatie ervan op de VASTEC websites zijn beschermd door copyright en andere commerciŽle
beschermingsrechten. De inhoud van deze websites, noch de naam VASTEC, mag niet worden gekopieerd,
verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt voor commerciŽle doeleinden, noch voor gebruik
en/of toepassing van internet-zoekmachine's, advertentienetwerken en gerelateerden ; o.a. Google Ad-Words.
Sommige webpagina's van VASTEC bevatten ook foto's die beschermd zijn door het copyright van derden.

Handelsmerken
Behalve indien anders gestipuleerd zijn alle handelsmerken op de VASTEC websites beschermd door
de wet op de handelsmerken. De design-elementen die op onze sites gebruikt worden zijn de intellectuele eigendom van VASTEC.

Machtiging
Deze website werd heel zorgvuldig samengesteld. VASTEC kan echter niet instaan voor de juistheid van
de geleverde informatie. VASTEC sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks resulteert uit het gebruik van deze website.

Vergunning
Deze website geeft geen vergunning tot het gebruik van intellectuele eigendom van VASTEC of derden.

Eigendomsrecht
Deze website is integraal ontworpen, ontwikkeld en onderhouden door VASTEC en niet door derden.
Enkel en alleen VASTEC beschikt over het volledige intellectuele alleenrecht en eigendomsrecht
van de complete website. Dit geldt niet voor eventuele hyperlinks naar andere websites.
 


DISCLAIMER
 

All company names and logos, all names of product and services as well as all further trademarks are
property of the corresponding holders. All references as for our part, to other products names, brand names, companies, services as well as hyper text references ( hyperlinks ) to third parties information do not have necessarily our approval, relief or recommendation of this offer. The material offered by us may contain both technical, contents-related and typing errors. The material of this web-page has been set up without any warranty. We are at no time responsible for damages whitch may occur by using our web-pages. Capital and property damages too are not covered.  Car manufacturers & Service names, model names, numbers and product images are for reference only.