>> FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Hier bieden wij u de mogelijkheid om enkele antwoorden door te nemen op de meest gestelde vragen.
Mocht het zijn dat u alsnog bijkomende informatie wenst te bekomen kan u ons steeds contacteren.
Klik op een vraag om het bijhorend antwoord te tonen.

> IS CHIPTUNING WETTELIJK VERBODEN ?

In BelgiŽ is CHIPTUNING of MOTORTUNING inderdaad bij wet verboden.
Dit staat duidelijk vermeld in het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 (B.S. 28.03.1968), in de
Wet van 21 juni 1985 (B.S. 13.08.1985), een MinisteriŽle omzendbrief van 15 februari 2006
(B.S. 15.02.2006) ťn een MinisteriŽle omzendbrief van 18 april 2006 (B.S. 12.05.2006).
Deze is recent vervangen door de MinisteriŽle omzendbrief van 12 maart 2010  (B.S. 26.03.2010).
>> Download >>
Deze omzendbrief herneemt, zoals in de eerdere omzendbrieven, als verboden verbouwing "motortuning" onder punt 27. Deze informatie kan U ook nalezen op www.wegcode.be
Dit klinkt misschien vreemd gezien er tal van aanbieders op de belgische markt zijn waardoor er
onterecht de indruk wordt gewekt dat deze activiteiten legaal zouden zijn. Niets is minder waar !
Volgens een recente Wet van 6 april 2010 (B.S. 12.04.2010) betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming is het zelfs verboden en strafbaar om in BelgiŽ publiciteit te maken inzake chiptuning gezien het verbod dat hierop rust.  >> Download >>

Het uitvoeren van chiptuning of motortuning in BelgiŽ impliceert een gewijzigd vermogen (KW) waardoor
het PVG (proces-verbaal van goedkeuring) of gelijkvormigheidsattest ťn het inschrijvingsbewijs niet
meer conform is. Het gewijzigde voertuig is derhalve niet meer toegelaten in het verkeer.
Bij chiptuning van een voertuig moet de uitvoerder, de tuner zťlf dus, voor elke wagen apart een
unieke machtiging of toestemming aanvragen ťn verkrijgen van de betreffende constructeur.
Deze machtigingen worden natuurlijk nooit aangevraagd, laat staan verleend door de constructeur.
Voorts is er een verzekerings-technisch probleem gezien de verzekeringspolissen worden berekend
volgens het officiŽle vermogen (KW) van het voertuig, vermeld op het originele gelijkvormigheidsattest.

De meeste belgische tuning-bedrijven geven de misleidende informatie dat hun klanten zťlf verplicht zijn
om (na hun chiptuning) enkel hun verzekeringspolis aan te passen omwille van het gewijzigde vermogen.
Dit is niet enkel een grove leugen maar ook een "truc" om alle verantwoordelijkheid naar hun klant door te schuiven.
De verzekeringsmakelaars mogen en kunnen echter geen enkele wijziging van vermogen doorvoeren in Uw verzekeringspolis omdat U de makelaar geen enkel goedkeuringsdocument of nieuw gelijkvormigheidsattest kan voorleggen !

Indien de makelaar U toch een nieuwe verzekeringspolis verleent op basis van het gewijzigde vermogen zonder het goedkeuringsdocument is dit enkel om U een duurdere polis te verkopen, zonder enige wettelijke grondslag.

Dit goedkeuringsdocument dient in de eerste plaats door de chiptuner zťlf te worden aangevraagd omdat de chiptuner deze verbouwing uitvoert (en niet zijn klant), zoals duidelijk blijkt uit de wettekst : "...Wanneer de verbouwing echter wordt uitgevoerd door een andere persoon dan de fabrikant of zijn gemachtigde, wordt de aanvraag alleen in aanmerking genomen met de instemming van de fabrikant of van zijn gemachtigde..."
Omdat dit echter nooit wordt aangevraagd door belgische tuning-bedrijven zijn deze chiptuningen
niet reglementair, illegaal en strafbaar. Sommige bedrijven laten hun klanten bovendien bepaalde documenten ondertekenen om zich te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid inzake deze aanvragen.
Let daarom steeds op welke documenten U ondertekent !

U zal maar net aan een controle worden onderworpen in, of bij het buitenrijden van, een belgisch
tuning-bedrijf, met alle gevolgen vandien zoals o.a. inbeslagname van het voertuig.  >> Download >>
U moet er verder rekening mee houden dat bij eventuele controle's op deze belgische tuning-bedrijven
ook hun klanten aan verder onderzoek zullen onderworpen worden adhv hun klantenlijsten of facturatie.
Hierdoor wordt U achteraf aangemaand om Uw voertuig opnieuw in te schrijven (homologatie) omwille van het gewijzigde vermogen, met bijkomende kosten zoals hogere wegenbelasting en een duurdere verzekering als gevolg.
Hierdoor wordt Uw bezoek aan een belgisch tuning-bedrijf wel ťrg duur !

Omdat ook wij dit nogal verwarrend vonden hebben wij hieromtrent duidelijkheid gevraagd ťn gekregen
vanuit de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Brussel.
Hun antwoord kan U hier lezen.  >> Download >>

   Voor alle duidelijkheid : dit geldt enkel voor chiptuning in BelgiŽ.
 
Uiteraard wordt elke chiptuning bij VASTEC in Nederland
 uitgevoerd, ook voor belgische klanten.
 

> WAAROM VASTEC ?

Door beroep te doen op onze service kan U rekenen op een professionele service. Wij werken enkel met originele en gewaarborgde hardware en software die tot de top van de wereld behoren.
Onze moderne werkplaats beschikt bovendien steeds over de laatste State of the Art inzake kennis en
technologie. Mede door onze jarenlange ervaring wordt Uw wagen van de beste en betrouwbaarste software voorzien.
Reeds duizenden tevreden klanten hebben meermaals beroep gedaan op onze kennis en kunde.
Omdat wij dagelijks tussen de 5 ŗ 10 wagens van een professionele chiptuning op maat voorzien heeft
U het voordeel dat Uw wagen altijd met de beste software wordt uitgerust aan beduidend lagere prijzen dan andere bedrijven ! Wij geven U de hoogste kwaliteit aan de laagste prijs.
Zelfs de meest exclusieve wagens worden bij VASTEC uitgerust met onze chiptuning op maat
hetgeen het vertrouwen bewijst dat ook deze klanten in ons bedrijf stellen. >> Lees verder >>

> WAT IS CHIPTUNING ?

Iedere injectiemotor wordt gestuurd door een ECU (Engine Control Unit). Hierin wordt door middel van
sensoren (input) uiteenlopende informatie ontvangen. Deze informatie wordt dan verwerkt door een
programma (software) waarin specifieke kenvelden zitten om de verschillende actuatoren (output) aan te sturen. Door het optimaliseren van deze kenvelden wordt de prestatie van de motor aanzienlijk verbeterd.
Een chiptuning kan worden toegepast op zowel benzine injectiemotoren als turbo-dieselmotoren.

> WAAROM CHIPTUNING ?

De meest voorkomende reden is het verhogen van het rijgenot. Door het optimaliseren van de originele
software van de ECU verhoogt men de prestatie van de motor. Hierdoor heeft u een verhoogde respons op een laag toerental en een hoger koppel. De motor zal sneller en beter reageren op uw rijgedrag.

> WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN CHIPTUNING ?

 > Door het optimaliseren van de originele software kan men verschillende parameters beter en
    nauwkeuriger afstellen. De software wordt als het ware gepersonaliseerd aan de motor.
 > Deze afstellingen gebeuren over het gehele toerental-gebied..
 > De levensduur van de motor wordt niet aangetast.
 > Het brandstofverbruik is meestal lager.
 > Een chiptuning via software-optimalisatie is volledig onzichtbaar.

> IS CHIPTUNING SCHADELIJK VOOR DE MOTOR ?

Absoluut niet, op voorwaarde dat dit gebeurt door professionele vakmensen die de kennis, ervaring ťn
de juiste apparatuur hebben. Chiptunen is een specialisatie op zich en kan niet door iedereen correct worden uitgevoerd. Elke tuning is uniek en wordt hier specifiek op maat geschreven voor uw motor.

Er zijn globaal genomen drie klasses chiptuning :
 > De eerste soort is de "POWERBOX" tuning. Dit is het makkelijkste en ook het gevaarlijkste.
    Deze boxen of doosjes zijn doorgaands zeer goedkope schakelingen in mooie verpakkingen die de
    ECU "beliegen". Hierdoor krijgt de motor over het algemeen mťťr brandstof waardoor hij sneller gaat
    draaien. Deze manier heeft in principe niets met chiptuning te maken. De levensduur van de motor
    wordt hier aanzienlijk verkort. De prijs van een "box" is zelfs vaak hoger dan een ťchte chiptuning !!
    >> Lees verder >>
 > De tweede soort is de "COPY" tuning. Dit zijn de meest risicovolle tuningen.
    De ECU wordt hier voorzien van een "copy" van een andere ECU. Hierdoor wordt de motor verplicht
    te luisteren naar compleet andere, vreemde gegevens. Mede wordt de levensduur aanzienlijk verkort.
    Deze tuningen worden aangeboden door goedkopere firma's die doorgaans voor eender welke wagen
    steeds dezelfde prijzen hanteren.
 > De derde soort is het "MAATWERK" tuning. Dit zijn de meest betrouwbaarste.
    Hier wordt iedere ECU op een unieke manier geoptimaliseerd. Deze vorm van tuning, wat slechts door
    een klein aantal bedrijven wordt gedaan, kan enkel worden uitgevoerd met dure software en zeer
    speciale apparatuur. Enkel en alleen door deze werkwijze heeft u steeds het beste en het veiligste
    resultaat. Deze tuningen onderscheiden zich van de "copy" tuning door de hoge kwaliteit en een
    langere werkduur. Het spreekt vanzelf dat wij enkel deze manier hier toepassen.
 
ECU's en motoren zijn de duurste onderdelen van een auto. Behoed u dus steeds voor powerboxen,
goedkope tuningen of voorgeprogrammeerde "internet-chips" die op termijn meer schade dan plezier opleveren.

> WAT KOST CHIPTUNING ?

Dit is voor elk merk en model verschillend. U kan ons steeds contacteren voor een offerte voor uw wagen.
Onze prijzen zijn zeer concurrentieel en beduidend lager dan andere bedrijven. Dit komt omdat de meeste
afhankelijk zijn van andere bedrijven en hun software steeds opnieuw moeten aankopen voor elke wagen. Deze prijs wordt dan natuurlijk doorgerekend aan hun klant.
Bij VASTEC wordt voor elke wagen de software hier zelf geschreven, zonder tussenkomst van derden,
zodat wij U steeds op een snelle, correcte en betaalbare manier kunnen helpen.
U kan bij ons reeds een chiptuning laten uitvoeren vanaf 250 Ä.

> HOE GEBEURT CHIPTUNING ?

De praktische kant van een chiptuning is weerom afhankelijk van welk type ECU zich in de wagen bevindt.
 > De eerste manier is door het vervangen van bepaalde IC's in de ECU. Deze methode wordt vooral bij        
    "oudere" voertuigen toegepast waar het technisch onmogelijk is om de ECU uit te lezen via OBD.
 > De tweede manier gebeurt door het originele programma via de diagnose-stekker te "lezen".
    Deze uitgelezen software wordt dan geoptimaliseerd om hierna terug in de wagen te herprogrammeren.
    Hier is geen enkele mechanische ingreep noodzakelijk. Dit wordt ook wel OBD-tuning genoemd.
 > De derde manier is door het uitbouwen van de ECU, die dan via speciale apparatuur wordt gelezen.
    Hierna wordt dan de geoptimaliseerde software op geprogrammeerd en wordt de ECU teruggeplaatst.
    >> Lees verder >>

> HOEVEEL TIJD NEEMT CHIPTUNING IN BESLAG ?

Dit is weerom voor elk merk, model en bouwjaar verschillend. In de meeste gevallen kan de software uitgelezen en geprogrammeerd worden via de diagnosepoort (OBD) van de wagen zodat enkel de ontwikkeling van het getunede programma de duurtijd bepaalt, hetgeen gemiddeld 1 tot 2 uur is.
Hiermee heeft U ook steeds een op maat ontwikkelde software voor Uw motor, rekening houdende met
de ouderdom, staat, Uw specifieke wensen en soort gebruik van Uw voertuig.
In het geval dat de ECU dient te worden uitgebouwd duurt de tuning gemiddeld 1,5 tot 3 uur.

> WAAROM IS CHIPTUNING NIET STANDAARD VOORZIEN BIJ DE FABRIKANT ?

Chiptuning is gebaseerd op het feit dat de fabrikanten zeer ruime marges heeft ingebouwd, omdat de motor onder zeer wisselende omstandigheden moet kunnen presteren. Fabrikanten testen hun voertuigen onder de meest extreme omstandigheden ; in snikhete woestijnen, maar ook in koude en ijle berggebieden.
Omdat de fabrikant niet voor elke lokale markt een aparte ECU ontwikkeld voor elk type auto, zijn er zeer
ruime toleranties, zodat elk type motor goed functioneert onder de meest uiteenlopende omstandigheden.
Fabrikanten moeten bij de ontwikkeling van de ECU vele compromissen aangaan. Een wagen moet zowel
een gering brandstofverbruik hebben ťn met de wettelijke uitlaatgasnormen conform zijn. Verdere
overwegingen zijn o.a. de brandstofkwaliteit in de verschillende landen, de uitstoot bij minderwaardige brandstof, het overschrijden van de service-intervallen (onderhoud) en natuurlijk ook de financiŽle redenen. Door deze beperkingen ontstaat er in de serieproductie een conservatief concept en daarom ook "verarmde" vermogens-software voor het motormanagement. De kenvelden worden in regel dermate berekend dat de werkingstoleranties in de data-uitwisseling van de ECU van een "good-enough" efficiŽntie verzekerd is. Overigens bieden de meeste autofabrikanten mechanisch of constructief identieke motoren aan met verschillende vermogensvarianten. De sterkere en meestal duurdere vermogensversie, met bovendien een mechanisch identieke motor, wordt meestal gerealiseerd via een gemodifieerde software van de ECU.
In het verleden werden de sterkere varianten vaak eerst 1 tot 2 jaar na de verkoopsstart van het voertuig aangeboden, om voor de reeds bestaande klanten een aansporing te geven om een nieuwe auto te kopen.

Ons doel is om met onze software-optimalisering de krachtontwikkeling en het koppelverloop over het
totale toerentalgebied merkbaar te verbeteren. Vooral bij Turbo-Diesel motoren zal U na de tuning de
indruk hebben met een nieuwe wagen te rijden.

Het koppel is de basis voor het optimaliseren van een voertuig. De volle koppeltoename, niet enkel in
het vollastbereik, maar hoofdzakelijk in de lagere en middenste toerentallen, in relatie met de vermogenstoename over het gemeenschappelijke toerentalgebied, laten de motor wezenlijk beter reageren op de gaspedaalstand
en en maken de wagen in zijn geheel dynamischer en soepeler.

Hieronder volgt nog een beknopt overzicht waarom chiptuning niet standaard voorzien is op een wagen.

 • Emissienormen.
 • Brandstofkwaliteit en weersomstandigheden verschillen tussen landen.
 • Bestuurders met verschillende rijstijlen besturen de wagen (van 18 tot 80 jaren oud).
 • Standaard ECU's hebben een "good-enough" efficiŽntie. "Over-engineering" zoals chiptuning
  geeft een hogere betrouwbaarheid en betere resultaten.
 • Modellen van wagens moeten "passen" in het gamma van de constructeur. Zo kwam bv. de
  AUDI S3 initieel met slechts 210 PK in relatie met de AUDI TT met 225 PK welke gezien
  moest worden als het "top-model".
 • Fabrikanten moeten toegevingen doen waaronder het feit dat men niet steeds tijdig de
  service-intervallen respecteert en nog steeds betrouwbaarheid verlangt.
 • Fabrikanten presenteren een "verarmd vermogen" model zodat ze in de nabije toekomst met een
  sportievere versie kunnen uitkomen van diezelfde wagen. Dit model heeft dan dezelfde motor,
  meer vermogen maar ook een hogere prijs.

> WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE FABRIEKSGARANTIE BIJ CHIPTUNING ?

Er is geen enkel risico of gevolg voor de fabrieksgarantie. Deze blijft gewoon behouden op voorwaarde
dat de chiptuning professioneel wordt uitgevoerd.

> WAAROM KUNNEN SOMMIGE WAGENS HELEMAAL NIET GETUNED WORDEN ?

Er zijn helaas een aantal modellen waarop geen chiptuning op kan worden toegepast.
Globaal genomen zijn er volgende redenen voor :
 > De motor bevat nog een "simpele".mechanische lijnpomp in het geval van dieselmotoren.
 > De ECU kan gewoonweg niet worden opengemaakt of is volledig dichtgegoten.
 > De ECU bevat hybrideschakelingen die gewoonweg niet te programmeren zijn.
 > De ECU bevat processoren die tot op heden nog niet kunnen worden geprogrammeerd
    omdat de fabrikant geen informatie kan of mag vrijgeven. Dit is bij enkele Aziatische modellen.

Hierdoor komen deze modellen niet in aanmerking voor een professionele chiptuning.
De enige manier om dan te werken is via de zogenaamde "powerboxen". Omdat deze "boxen"
niets te maken hebben met chiptunen en de motor aanzienlijk wordt geschaad door het gebruik
hiervan, worden deze modellen niet door ons getuned. >> Lees verder >>

> KAN CHIPTUNING VERWIJDERD WORDEN ?

Een chiptuning kan bij een specifiek onderhoud bij de dealer inderdaad verwijderd worden. Dit gebeurt sporadisch, onbewust en zonder opzet indien er bv. een nieuwe upgrade voor uw wagen beschikbaar is waarbij het motormanagement "geflasht" wordt. Hierdoor wordt de ECU van de wagen in zijn oorspronkelijke staat gebracht of van een nieuwe software voorzien waardoor ook het extra vermogen
van de chiptuning verdwijnt. Omdat wij van elke wagen, die bij ons getuned werd, de originele ťn de getunede data bewaren, kunnen wij steeds deze chiptuning opnieuw programmeren. Dit gebeurt GRATIS.
In het andere geval kan een getunede wagen ook steeds worden voorzien van zijn originele data
indien U dit wenst na verloop van tijd. Dit kan bv. nuttig zijn als U de wagen wil verkopen zonder tuning.
Ook dit wordt steeds GRATIS uitgevoerd.

> WELK TYPE CHIPTUNING DOEN WIJ NIET ?

De amateurs met spotgoedkope tuningen bieden vaak hun diensten aan waarbij Uw wagen dan langs
de weg, op parkeerplaatsen of bij Uw thuis eens snel wordt "getuned". Er wordt dan altijd gewerkt met standaard software en goedkope apparatuur die niets te maken heeft met ťchte chiptuning op maat.
Het spreekt voor zich dat dit op termijn de nodige problemen oplevert. U kan dit simpelweg vergelijken met een gloeilamp van 12 V die dan op 24 V wordt aangesloten. De gloeilamp zal ook heviger schijnen, maar slechts voor korte tijd !
Zo wordt er ook vaak overdreven met de behaalde winsten. Dit zijn slechts commerciŽle "trucs" om
potentiŽle klanten te misleiden door te stellen dat hun tuning beter is omdat ze meer vermogen beloven.
Eenieder is echter beperkt in de mogelijkheden gezien de technische grenzen en veiligheidscoŽfficiŽnten van de motormechanica voor elke chiptuner hetzelfde is !
Bij VASTEC wordt voor elke wagen de software op maat geschreven, zodat Uw wagen steeds van de beste en meest betrouwbaarste software wordt voorzien.

Ook willen wij geÔnteresseerde klanten waarschuwen voor een nieuwe "trend" bij een toenemend aantal malafide bedrijven die beweren software-tuningen uit te voeren, maar in werkelijkheid een waardeloze powerbox in de ECU aanbrengen. Dit is pure oplichterij en heeft totaal niets met chiptuning te maken.
Uiteraard bent U bij ons op elk ogenblik getuige bij elke ingreep op uw wagen of ECU. >> Lees verder >>

> IS CHIPTUNING MOGELIJK BIJ "OUDERE" VOERTUIGEN ?

In tegenstelling tot de meeste andere bedrijven kunnen wij voor "oudere" voertuigen (ouder dan 8 jaar)
ook een software op maat ontwikkelen. Dit is natuurlijk enkel mogelijk op voorwaarde dat het voertuig
over een electronische motorsturing beschikt.

> VANAF WANNEER KAN BIJ NIEUWE VOERTUIGEN EEN CHIPTUNING WORDEN UITGEVOERD ?

Bij nieuwe voertuigen (0 km) is het aanbevolen om deze minstens 1.500 ŗ 2.000 km "in te rijden"
vooraleer een chiptuning uit te laten voeren.

> IS EEN CHIPTUNING ONMIDDELLIJK MERKBAAR ?

Vanaf het moment dat de ECU over de geoptimaliseerde software bevat, beschikt het voertuig over het
nieuwe vermogen. Bij vele nieuwere modellen wordt het volledige vermogen pas bereikt na een bepaalde
"inrij-periode". In deze periode ondergaat de ECU een leerproces. Afhankelijk van welk voertuig duurt
dit ongeveer 200km.